Bestuur

Dagelijks bestuur:

Voorzitter:
Vacant

Secretaris:
Henk vd Werf (mail) secr.ahcvlb.lwd@hotmail.com

1e Penningmeester:
Harald in ’t Veld

2e Penningmeester:
Vacant

Technische Commissie (TC):
Ruurd Visser (arbo/millieu/gereedschap)
Gerben Minnema (algemeen)
Cees Folmer (algemeen)
Jan Bijlsma (algemeen) (a.i.)
Georgi Apostolov
Richard Zantvoort